יוני 2021

תקנון מבצע

 

 

התקנה מתנה

בקניית פרקט עץ

פרקט למינציה

LVT / SPC

 

1.      המבצע חל בין התאריכים 20.06.2021 ועד 31.07.21 או עד גמר המלאי ובכפוף לתקנון.

 

2.         המבצע תקף בכל חנויות הרשת.

 

3.         הפרקטים המשתתפים במבצע: 

·         פרקט למינציה במחיר מבצע של 99 ₪ למ"ר ומעלה בלבד.

·         LVT / SPC במחיר מבצע של 99 ₪ למ"ר ומעלה בלבד.                                     לא כולל סנסו וגרדה.  

·         פרקט עץ 

 

4.        המבצע אינו חל על פרקט עץ ו SPC מסוג פישבון.

 

5.         המבצע של התקנה במתנה חל על מחירי המבצע ההתקפים בסניפים.

 

6.         מבצע "התקנה במתנה"  חל על כל רכישה של לפחות 20 מ"ר פרקט הנרכשים יחד באותה הזמנה ע"י אותו לקוח .

במסגרת המבצע, הלקוח יזוכה בעת ההזמנה במחיר התקנה של 35 ₪ למ"ר כולל מע"מ , בכל מקרה, ההתקנה במתנה ניתנת רק ברכישה של 20 מ"ר פרקט   ומעלה.

 

7.        בפרקט למינציה ועץ - התקנה במתנה אינה כוללת מדרגות, במות והתקנה על קירות.

 

8.         בפרקט עץ התקנה במתנה חלה על התקנה צפה בלבד. הלקוח יזוכה בעת ההזמנה

           במחיר התקנה של 45 ₪ למ"ר כולל מע"מ.                        

במידה ויש צורך בהדבקת הפרקט, על הלקוח להוסיף למתקין 50 ₪ למ"ר כולל מע"מ, 

בהתקנת פרקט עץ פישבון על הלקוח להוסיף למתקין 100 ₪ למ"ר כולל מע"מ.

בהתקנת SPC פישבון על הלקוח להוסיף למתקין 50 ₪ למ"ר כולל מע"מ.

תשלום המהווה את ההפרש עבור ההתקנה מיוחדת.           

 

9.        במקרה של החזרת חבילות סגורות שלא נפתחו ומוחזרות באריזה המקורית יזוכה הלקוח 

           בניכוי החלק היחסי של הזיכוי הכספי שקיבל בגין התקנה במתנה.

           לדוגמא: במידה והוחזרו 2 חבילות יש להכפיל את כמות המ"ר ב 35 ₪ = סכום הניכוי.

 

10.      לשם ביצוע תפעול במערכת נפתחו 2 מק"טים:

           לפעולת זיכוי בגין פרקט למינציה/SPC/LVT יש להשתמש במק"ט 327534 

            לפעולת זיכוי בגין פרקט עץ יש להשתמש במק"ט 327535

  

11.     פריטים נוספים כגון פנלים, ספים, ספוג, הובלה הינם בתוספת תשלום ע"פ הטבלה                                                

          המצ"ב.

 

12.      בגין קיצורי דלתות, פירוק שטיח או פרקט ישן, יישור רצפה( מדה מתפלסת),פינוי   

           רהיטים או ביקור נוסף בשל היעדר משקופים ודלתות ,יגבה המתקין תשלום נוסף.                                                                                                                                                                                                                          

 

13.       פרקטים ופנלים נמכרים בחבילות סגורות בלבד.

 

14.       רשת כרמל מעמידה לבחירתך מתקינים חיצוניים עצמאיים ומקצועיים.

 

15.       חברת כרמל לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו כתוצאה מהובלה ו/או התקנה         

            שנעשתה ע"י גורמים שאינם מומלצים מטעמנו.

 

16.        תנאי תשלום: עד 3 תשלומים ללא ריבית.  

 לקוחות המבקשים לשלם בפריסת תשלומים, בהתאם למסלולי חברות האשראי הנושאות 

  ריבית והתקפות בסניף, כמו לדוגמה קרדיט.

           

17.      המבצע חל בכל חנויות הרשת בהתאם לפרסום .

 

18.      חברת כרמל אינה תהיה אחראית לכל סטייה או חריגה בתום לב מאמור בתקנון. על החברה ועובדיה ו/או שליחיה לא תוטל אחריות ו/או חבות בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשורים למבצע זה לרבות הזכאות למתן ההטבה: התקנה מתנה בקניית 20 מ"ר ומעלה של  פרקט.

 

19.       המועד הקובע לגבי זכאות למימוש ההטבות הינו מועד ביצוע רכישת המוצרים או מועד הזמנת המוצרים דהיינו מ 20.06.2021 לא ניתן יהא לממש את ההטבה לגבי הזמנות או רכישות שבוצעו לפני תקופת המבצע ואפילו התמורה בגין הזמנות אלה בוצעה כולה או חלקה בתקופת המבצע ו/או לפניה.

 

20.       במקרה בו יקבל משתתף הודעות ו/או תכתובות וסותרות ו/או לא תואמות ו/או לא מדויקות בקשר למבצעים, קיימת לעורכי המבצע הזכות לבחור ולהחליט איזה מההודעות ו/או התכתובות היא הגוברת והנכונה ו/או להחליט כל החלטה אחרת, והחלטת עורכי המבצע תהא סופית ומכרעת.

 

21.       לעורכי המבצע הזכות הבלעדית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כל קביעה שהיא שנקבעה על ידי עורכי המבצע בכל נושא הקשור למבצע זה.

 

22.       עורכי המבצע לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל מאן שהוא בין במישרין ובין בעקיפין עקב ו/או כתוצאה מהשתתפות במבצע וכן לא יהיו אחראים לכל סטייה או חריגה בתום לב מהאמור בתקנון זה .

 

23.       כל הסייגים בפרסומים יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה. במקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון זה.

קביעת עורכי המבצע לכל עניין הקשור למבצע תהא סופית ומכרעת.

 

24.       החברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה וכן לשנות את משך תקופת המבצע.

 

25.       הזכאות להשתתפות במבצע כפופה לתקנון זה.

 

26.        ט.ל.ח.

 

אנו מאחלים לכם קניה נעימה.

 

 

 

 

 

 

מצורפת טבלת מחירים המפרטת את העלויות לצרכן של פרקט למינציה במבצע זה:*

 

קולקציית EGGER

דרגה

עובי

פאזות

מחיר מחירון למ"ר

מחיר מבצע למ"ר

 קלאסיק 31 EBL

AC3

8 מ"מ

4

116

99

קלאסיק 32

AC4

8 מ"מ

ללא

116

99

קלאסיק 32

AC4

8 מ"מ

4

129

109

לארג' 32

AC4

8 מ"מ

4

152

129

קינג סייז 32

AC4

8 מ"מ

4

152

129

קינג סייז 32

AC4

8 מ"מ

ללא

152

129

קלאסיק 33

AC5

8 מ"מ

4

164

139

מדיום 32

AC4

10 מ"מ

4

164

139

קומפורט-קינג סייז 32

AC4

10 מ"מ

4

269

229

 

קולקציה

דרגה

עובי

פאזות

מחיר מחירון למ"ר

מחיר מבצע למ"ר

פרקט כרמל פרו     

AC4

8 מ"מ

4

116

99

פרקט כרמל פרו     נטורל

AC4

8 מ"מ

4

129

109

 

קולקציה

דרגה

עובי

פאזות

מחיר מחירון למ"ר

מחיר מבצע למ"ר

פרקט כרמל פלור  UNICLIC

AC4

8 מ"מ

ללא

116

99

 פרקט כרמל פלור UNICLIC

AC4

8 מ"מ

4

129

109

 

 

 

 

 

 

 

מצורפת טבלת מחירים המפרטת את העלויות לצרכן של SPC+LVT במבצע זה:

 

קולקציה

מחיר מחירון למ"ר

 מחיר מבצע למ"ר

VIVO

140

119

פלוטו ללא שעם

140

119

פלוטו עם שעם

176

150

סלקט קליק

187

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מצורפת טבלת מחירים המפרטת את העלויות לצרכן של פרקט עץ במבצע זה:

סוג

מק"ט

מחיר מבצע למ"ר

אלון טבעי:

פרקט עץ אלון טבעי חלק גמר לכה

דוגמא אחת ללא מק"ט

249

פרקט עץ אלון טבעי מוברש גמר לכה

דוגמא אחת ללא מק"ט

249

פרקט עץ אלון טבעי מוברש גמר לכה 15/4

287990

295

אלון טבעי רחב:

פרקט עץ אלון טבעי חלק גמר לכה רוב 240 מ"מ

312377

320

אלון מגוון:

פרקט עץ אלון SHERRY  מוברש לכה

304935

249

*פרקט עץ אלון אפור לכה

279479

249

פרקט עץ אלון מבוקע מוברש לכה

311425

249

*פרקט אלון מולבן מוברש 1604 לכה

311426

249

*פרקט עץ אלון מוברש אפור 1863 לכה

311427

249

פרקט אלון מוברש BROWN 1893 לכה

311428

249

פרקט עץ אלון מבוקע עדין לכה מוברש

319344

249

פרקט עץ אלון מבוקע מוברש גמר לכה

321354

249

פרקט עץ אלון מולבן גמר לכה הברשה עדינה

319345

249

פרקט עץ אלון כהה מוברש גמר לכה רוחב 148 חדש במלאי

319575

249

פרקט עץ אלון בהיר מוברש גמר לכה רוחב 148 חדש במלאי

319576

249

פרקט עץ אלון סמוק גמר לכה

317085

249

פרקט עץ אלון כהה מחורץ גמר לכה

317086

295

פרקט עץ אלון NT3071   מוברש שמן

292027

360

פרקט עץ אלון BK006

227951

375

*פרקט עץ אלון BK008

207587

375

פרקט עץ אלון עתיק RE1202  שמן

263128

499

פישבון:

פרקט עץ פישבון גמר לכה מוברש 

292627/323703

270

פרקט עץ פישבון מעושן גמר לכה מוברש

291748

270

פרקט עץ פישבון מעושן בהיר 1640-1

311424

270

פרקט עץ פישבון אקסנט גמר לכה

226973

289

פרקט עץ פישבון קרוקאנט גמר לכה

264084

289

פרקט עץ פישבון מוברש גמר לכה 14/3 חדש צפי  15.06.21

326116

299

פרקט עץ אקזוטי:

*פרקט עץ במבוק קפה

262718

315

פרקט עץ אגוז אמריקאי 2 סטריפ  AB לכה 

252572

340

 פרקט עץ פלור אגוז MS1186

207592

353

פרקט עץ גושני במבוק נטורל לכה מט

310564

399

פרקט עץ גושני במבוק קרבונייזד לכה מט

318974

399

אירופאי וייטצר - התקנה בקליק:

פרקט עץ COMFORT רסטיק 59819 לכה מוברש

315774

319

פרקט עץ COMFORT רסטיק אוסטר 48377 לכה מוברש

315775

319

פרקט עץ COMFORT רסטיק הוואנה 48383 לכה מוברש

315776

319

פרקט עץ COMFORT רסטיק מוברש לכה 59820

297920

319

 

פריטים נוספים :

מק"ט

דגם צבע

גו'

מחיר צרכן מ"א מומלץ

מחיר צרכן מבצע מ"א

302041

פנל פולימר ישר זווית

4

22.4

19

302042

פנל פולימר מעוגל 

4

22.4

19

281843

פנל פולימר מקור הציפור

6

27

23

274922

פנל פולימר מעוגל 

6

27

23

278329

פנל פולימר ישר זווית

6

27

23

312358

פנל פולימר שחור

6

31

26

291834

פנל פולימר ישר זווית

7

31

26

258710

פנל פולימר מקור הציפור

8

34

29

274923

פנל פולימר ישר זווית

10

35.2

30

312366

פנל לכיסוי עד גובה 8 

10

42

36

153742

ספוג שחור

 7

305965

ספוג פלציב + ניילון 3מ"מ

18

סף דלת סטנדרט 40 מידה 0.90

40 ₪ ליח'

קיצור דלת

50 ₪ ליח'

הובלה

200 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בברכה,

מרקו חבר

סמנכ"ל סחר