טבלת הסרת כתמים

הסרת כתמים

 

אם נשפך נוזל או חומר כלשהו על השטיח, יש לנקותו מיד. תחילה יש לספוג את החומר בעזרת חומרי ספיגה, נייר סופג, מגבת נייר ,ממחטות נייר, נייר טואלט או מטליות לבנות.

נספג כל החומר ועדיין יש כתם? עיין בטבלה המצורפת והשתמש בחומרים המומלצים.

אם לא הוסר הכתם לאחר הטיפול, רצוי לפנות ליועץ מקצועי.

 

המידע המופיע בטבלה המצורפת מובא מתוך ניסיון אך הינו בגדר המלצה בלבד.

יש לבדוק את השפעת חומר הניקוי על השטיח בפינה נסתרת קודם הניקוי.

בכל מקרה החברה אינה אחראית לפגמים וכתמים שיופיעו בשטיח כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי.

טבלת המלצות להסרת כתמים

*למעט שטיחים המכילים סיב ויסקוז שם נדרש ניקוי יבש בלבדָ