הצהרת פרטיות דיוור ומידע פרסומי

 


המחויבות שלנו להגנת הפרטיות:

הפרטיות שלך חשובה לנו, כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע:

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה).
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת מראש בהתאם להוראות החוק.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע:

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

לידיעתכם, אנו משתמשים בכרדיט 2000 כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את שירותי התקשורת הדיגיטלית.

יצירת קשר:

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר במייל:[email protected]

דיוור ומידע פרסומי

במידה ואישרת קבלת חומרים פרסומיים בעת ביצוע ההזמנה, הפרטים האישיים שמסרת יישמר במאגרי המידע אשר בבעלות חברת כרמל פלור דיזיין בע"מ.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהצטרפותך לרשימת החברים שלנו הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי הפרטים שנמסרו במערכת ניתנו מרצונכם החופשי ומהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי.

המידע ישמש את החברה לצורך פרסום, קידום מכירות, שיווק ,ניהול המועדון וכן לצורכי דיוור מידע פרסומי באמצעות דוא”ל, מסרונים ובכל דרך אחרת המותרת על פי דין.

כל מידע אשר נאגר במאגרי המידע של החברה יחשב לקניינה הבלעדי וחברי המועדון מוותרים בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש ו/או בעלות במידע ובנתונים

האמורים לעיל לרבות ביחס לכל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981.

חברת כרמל פלור דיזיין תאפשר לכל לקוח להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ומכל מדיה פרסומית שתשלח אליו וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981.