פברואר 2022
מבצע שטיחים 2022
תקנון מבצע
רשת כרמל פלור דיזיין שמחה לשתף אתכם במבצע חורף 2022:
עד %50 הנחה
)ממחירון החברה(
1 .המבצע תקף בכל חנויות הרשת בין התאריכים 2022.02.01 עד 2022.04.30או עד
גמר המלאי.
2 .המבצע אינו חל על שטיחים מקיר לקיר ושטיחים בהזמנה מיוחדת מחו"ל.
3 .המבצע אינו חל על שטיחוני אמבטיה.
4 .המבצע אינו חל על פרקט למינציה ועץ, דשא סינטטי, דק ,LVT ,טפט ומוצרים
נוספים שאינם שטיחים.
5% .50 הנחה תינתן ממחיר מחירון. אין כפל מבצעים והנחות מצטברות.
6 .כל המבצעים וההטבות האחרות אינם תקפים במבצע זה.
כמו כן שוברי שי לחג, תווי קניה, תווי זהב, תווי קניה על כל סוגיהם, שוברי
קניה של ועדי עובדים, זיכויים הנובעים ממבצעים קודמים לא יבואו בחשבון
לצורך חישוב הרכישה המזכה.
7 .לא ניתן לממש את ההנחה לגבי מוצרים המשתתפים במבצעים ו / או מוצרים
הנושאים הנחות מיוחדות.
לחברת כרמל פלור דיזיין הזכות ושיקול הדעת הבלעדיים לקבוע.
8 .המועד הקובע לגבי זכאות למימוש מבצע ההנחה הינו מועד רכישת המוצרים או
מועד הזמנת המוצרים דהיינו מתאריך 2022.02.01 ,לא ניתן יהיה לממש את
ההנחה לגבי הזמנות או רכישות שבוצעו לפני תקופת המבצע, למרות שהתמורה
להזמנות אלה כולה או חלקה התקבלה בתקופת המבצע ו / או לפניה.
9 .לחברת כרמל פלור דיזיין הזכות להרחיב ו / או לצמצם את רשימת המוצרים
המשתתפים במבצע, או לחילופין להפסיק את המבצע בכל עת.
10 .עורכי המבצע לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל מאן דהוא בין במישרין ובין
בעקיפין עקב ו / או כתוצאה מהשתתפות במבצע וכן לא יהיו אחראים לכל סטייה ו/או
חריגה בתום לב מתקנון זה.
11 .כל הסייגים בפרסומים יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה,
במקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון זה.
12 .לעורכי המבצע הזכות הבלעדית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כל
קביעה שהיא שנקבעה על ידי עורכי המבצע בכל נושא הקשור למבצע זה.
13.הזכאות להשתתפות במבצע כפופה לתקנון זה.
14.ההטבה אינה תקפה על מחירי הובלה, הרכבה והתקנה.
15.תנאי תשלום: עד 3 תשלומים.
לקוחות המבקשים לשלם בפריסת תשלומים גדולה יותר יוכלו לעשות זאת
בהתאם למסלולי חברות האשראי הנושאים ריבית, כגון: קרדיט.
16.זמני אספקת המוצרים בהתאם לתנאים המקובלים בסניף.
17.במקרה בו יקבל משתתף הודעות ו/או תכתובות וסותרות ו/או לא תואמות ו/או לא
מדויקות בקשר למבצעים, קיימת לעורכי המבצע הזכות לבחור ולהחליט איזה
מההודעות ו/או התכתובות היא הגוברת והנכונה ו/או להחליט כל החלטה אחרת,
והחלטת עורכי המבצע תהא סופית ומכרעת.
18.ט.ל.ח.
אנו מאחלים לכם קניה נעימה.