תקנון 3 שטיחים

תקנון

בוחרים עד 3 שטיחים, לוקחים לניסיון בבית ומחליטים איזה שטיח משאירים

 

 1. פעילות זו תלווה את הרשת החל מ 22 בפברואר ,2022 ועד לסיום המבצע לפי החלטת החברה, בהתאם  לתקנון.

 

 1. המבצע תקף בכל חנויות רשת כרמל פלור ובאתר האון ליין.

 

 1. השטיחים המשתתפים בפעילות :

שטיחי אריגת מכונה במידות  הבאות בלבד : 160*230 , 200*290 , 230*330.

 

 1. הפעילות אינה חלה על שטיחי עבודות יד ( זיגלר, קאזאק, שאח עבאס וכיוצ"ב)

 

 1. פעילות זו תחול על מחירי המבצע התקפים בסניפים.

 

 1. הפעילות בחנויות הרשת כוללת את השלבים הבאים :

 

            לקוח יבחר עד 3 שטיחים ויבצע הזמנה בסניף, כולל תשלום בכרטיס אשראי בסכום של השטיח הזול מבין השלושה. התשלום הראשון יהיה על סך 1 ₪  והיתרה בשלושה תשלומים שווים .

הלקוח רשאי לקחת את השטיחים  לניסיון בביתו ל-עד 72 שעות.

במידה והלקוח אינו יכול לקחת את השטיחים בעצמו , הסניף ישלח את השטיחים לבית הלקוח ויבדוק את מידת התאמת השטיחים עם מסירתם. במידה ולא ניתן לבדוק את התאמת השטיחים במועד המסירה, השטיחים יישארו בבית הלקוח לעד 72 שעות מרגע מסירתם.

 

במהלך 72 השעות על הלקוח ליצור קשר עם הסניף ולעדכן אותו לגבי החלטתו.

 

 • במידה והלקוח החליט לרכוש את אחד השטיחים הוא ישלם את ההפרש , במידה וקיים ויחזיר את 2 השטיחים הנותרים לסניף. במידה ואינו יכול להחזיר בעצמו ,הסניף יתאם מולו איסוף של השטיחים הנותרים.

 

 • במידה והלקוח החליט לא לרכוש אף שטיח הוא יחזיר את השטיחים לסניף. במידה ואינו  יכול להחזיר בעצמו, הסניף יתאם מולו איסוף של השטיחים בעלות הובלה  של 100 ₪ .

 

במידה והמוצר אינו נכנס למעלית, יידרש תשלום נוסף של 50 ₪ לכל קומה מעל קומה ג'.

 

            החזרת שטיחים –

הסניף המקבל  יבדוק את השטיחים  עם החזרתם ובמידה ונעשה בהם שימוש ו/או שנגרם להם נזק בבית הלקוח לא יתקבלו בחזרה והלקוח יחויב בגינם.

 

עם החזרת השטיחים , הסניף יבצע ביטול עסקה במערכת ויעביר בקשה להנה"ח לזיכוי הלקוח. הפעולה מול חברת האשראי  תבוצע עד 14 ימי עסקים  ממועד החזרת השטיחים  לסניף או למרכז הלוגיסטי.

 

ההשתתפות בפעילות בחירת 3 שטיחים מוגבלת לביצוע עסקה אחת (אספקה או לקיחת 3 שטיחים בפעם אחת לכתובת /בית לקוח).

 

 1. הפעילות באתר האונליין כוללת את השלבים הבאים :

לקוח ישאיר את פרטיו לביצוע תהליך של בחירת שטיחים לבית לקוח.

מחלקת מכירות האתר תיצור קשר עם הלקוח ביום העסקים הבא ותבצע את התהליך הבא :

 

תבוצע הזמנה במערכת , כולל תשלום בכרטיס אשראי בסכום של השטיח הזול מבין השלושה . התשלום הראשון יהיה על  סך 1 ₪ והיתרה בשלושה תשלומים שווים.

פרטי ההזמנה יועברו למחלקת הלוגיסטיקה של החברה שתדאג לאספקת השטיחים לבית לקוח. במידה ואחד השטיחים שבחר אזל מהמלאי, יוצע ללקוח שטיח אחר אשר קיים במלאי בתאום עמו.

 

נציג החברה שסיפק את השטיחים יבדוק עם הלקוח את התאמתם מיד עם מסירתם. במידה ולא ניתן לבדוק את התאמת השטיחים במועד המסירה, השטיחים יישארו בבית הלקוח עד 72 שעות ממועד מסירתם.

 

במהלך 72 השעות על הלקוח ליצור קשר עם מחלקת מכירות האתר ולעדכן אותו לגבי החלטתו.

 

 • במידה והלקוח החליט לרכוש שטיח הוא ישלם את ההפרש , במידה וקיים ויחזיר את 2 השטיחים הנותרים לאחד מסניפי הרשת . במידה ולא יכול להחזיר בעצמו , יתואם מולו איסוף של השטיחים הנותרים.

במידה והמוצר אינו נכנס למעלית, יידרש תשלום נוסף של 50 ₪ לכל קומה מעל קומה ג'

 

 • במידה והלקוח החליט לא לרכוש אף שטיח הוא יחזיר את השטיחים לסניף הקרוב לביתו בתאום עם מחלקת מכירות האתר. במידה ולא יכול להחזיר בעצמו, יתאמו מולו איסוף של השטיחים בעלות הובלה של 100 ₪.

 במידה והמוצר אינו נכנס למעלית, יידרש תשלום נוסף של 50 ₪ לכל קומה מעל קומה ג'

 

החזרת שטיחים –

הסניף המקבל  ו/או המרכז הלוגיסטי  יבדוק את השטיחים  עם החזרתם ובמידה ונעשה בהם שימוש ו/או שנגרם להם נזק בבית הלקוח, לא יתקבלו בחזרה והלקוח יחויב בגינם.

 

עם החזרת השטיחים, מחלקת מכירות האתר תבצע ביטול עסקה במערכת ותעביר בקשה להנה"ח לזיכוי הלקוח. הפעולה מול חברת האשראי  תבוצע עד 14 ימי עסקים  ממועד החזרתם לסניף או למרכז הלוגיסטי.

 

ההשתתפות בפעילות בחירת 3 שטיחים מוגבלת לביצוע עסקה אחת (אספקה או לקיחת 3 שטיחים בפעם אחת לכתובת /בית לקוח).

          

 1. המבצע חל בכל חנויות הרשת ובאתר בהתאם לפרסום .

 

 1. חברת כרמל אינה תהיה אחראית לכל סטייה או חריגה בתום לב מאמור בתקנון. על החברה ועובדיה ו/או שליחיה לא תוטל אחריות ו/או חבות בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשורים למבצע זה לרבות הזכאות למתן ההטבה.

 

 1. במקרה בו יקבל משתתף הודעות ו/או תכתובות וסותרות ו/או לא תואמות ו/או לא מדויקות בקשר לפעילות, קיימת למנהלי רשת הזכות לבחור ולהחליט איזה מההודעות ו/או התכתובות היא הגוברת והנכונה ו/או להחליט כל החלטה אחרת, והחלטת מנהלי הרשת  תהא סופית ומכרעת.

 

 1. לעורכי המבצע הזכות הבלעדית לשנות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כל קביעה שהיא שנקבעה על ידי מנהלי הרשת בכל נושא הקשור לפעילות זו.

 

 1. מנהלי המבצע לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לכל מאן שהוא בין במישרין ובין בעקיפין עקב ו/או כתוצאה מהשתתפות בפעילות וכן לא יהיו אחראים לכל סטייה או חריגה בתום לב מהאמור בתקנון זה .

 

 1. כל הסייגים בפרסומים יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה. במקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון זה.

קביעת מנהלי הרשת  לכל עניין הקשור לפעילות תהא סופית ומכרעת.

 

 1. החברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה וכן לשנות את משך תקופת המבצע.

 

 1. הזכאות להשתתפות בפעילות זו כפופה לתקנון זה.

 

 1. ט.ל.ח.

 

אנו מאחלים לכם קניה נעימה.